Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie RKN UJ) jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli wszystkich kół naukowych działających na Uniwersytecie Jagiellońskim z wyłączeniem Collegium Medicum. Zajmuje się między innymi rozdzielaniem funduszy przeznaczonych na działalność kół, pomaga w komunikacji między kołami, koordynuje ich działanie oraz reprezentuje je wobec władz uczelni i innych instytucji. Prace RKN UJ koordynuje przewodniczący Rady wybierany na roczną kadencję.

RKN UJ oprócz zadań administracyjnych stawia sobie za cel promocję idei uczestnictwa studentów w działalności kół naukowych, które z roku na rok przyciągają coraz szersze grono studentów pragnących rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać horyzonty i poznawać ciekawych ludzi. Aktywne uczestnictwo w pracach koła pozwala nawiązać kontakty z różnymi instytucjami, uczelniami, a nawet przyszłymi pracodawcami. Jest to też świetny sposób na sprawdzenie się w roli organizatora, nawiązanie prawdziwych studenckich przyjaźni i zrealizowanie własnych marzeń.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim (wyłączając Collegium Medicum) działa obecnie około 160 kół naukowych. Niektóre z nich szczycą się ponad stuletnią tradycją, są też takie, które powstały bardzo niedawno. Koła zajmują się organizacją konferencji, paneli dyskusyjnych, odczytów, wypraw badawczych i krajoznawczych, a także wspieraniem działalności naukowej studentów np. poprzez wydawanie publikacji naukowych. Ponadto to właśnie w kole można poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, uzyskać pomoc od starszych, bardziej doświadczonych studentów, dowiedzieć się o ciekawych wydarzeniach naukowych i towarzyskich.

Rada Kół Naukowych UJ za jedno z priorytetowych zadań stawia sobie współpracę krajową i zagraniczną z podobnymi tego typu organizacjami. Niezwykle istotną kwestią jest odbiór działań RKN UJ, jak i poszczególnych kół w środowisku akademickim oraz w przypadku największych i najważniejszych wydarzeń, wśród mieszkańców regionu. Część inicjatyw studenckich, dzięki zaangażowanym środkom oraz bogatemu programowi, wykracza poza mury uczelni i cieszy się dużym zainteresowaniem także innych środowisk. Wizja projektu oraz jego dobra organizacja stanowią podstawę do sukcesu. Audycje radiowe oraz coraz liczniejsze artykuły, także w prasie ogólnopolskiej, świadczą o wysokim poziomie danych projektów oraz potwierdzają kwalifikacje organizatorów.