Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (RKN UJ) jest prawie 40-letnią organizacją studencką, która zrzesza ok. 130 Kół Naukowych aktywnie działających przy Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum).

Koła Naukowe działają wszechstronnie, promując działalność naukową wśród studentów, a także tworząc dla nich przestrzeń do rozwijania zainteresowań, poszerzania horyzontów oraz nawiązywania znajomości. Zajmują się w szczególności organizacją spotkań naukowych i dyskusyjnych, konferencji naukowych, prelekcji, wypraw badawczych, seminariów, czy wydawaniem publikacji naukowych.

Rada Kół Naukowych wspiera naukowe i dydaktyczne projekty Kół oraz naukowe inicjatywy indywidualnych studentów, między innymi poprzez udzielanie celowych dofinansowań w ramach podziałów środków, które odbywają się dwa razy na kwartał oraz wsparcie bieżących wydatków Kół w ramach tzw. uproszczonej procedury wnioskowania. Zrzeszone Koła mają ponadto dostęp do specjalnie dedykowanych pomieszczeń, materiałów promocyjnych czy wypożyczania sprzętu.

Oprócz tego RKN UJ realizuje własne inicjatywy, których celem jest promowanie wśród studentów działalności naukowej oraz aktywności w Kołach. Organizuje liczne szkolenia w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej, warsztaty oraz inne wydarzenia. Rada Kół Naukowych wydaje również Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – multidyscyplinarne i recenzowane studenckie czasopismo naukowe.

Pracę RKN UJ koordynuje Zarząd, na czele z Przewodniczącą. Zasadniczym organem RKN UJ jest Walne Zgromadzenie złożone z reprezentacji Kół Zrzeszonych, które spotyka się raz na kwartał. W strukturach RKN działają również  Komisje: Konkursowa, Rewizyjna, Odwoławcza, Redakcja Studenckich Zeszytów Naukowych, a także funkcyjne Zespoły: Projektowy, Promocji oraz Prawny.