Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dofinansowania

Rada Kół Naukowych wspiera finansowo naukowo-dydaktyczne projekty zrzeszonych Kół oraz naukowe inicjatywy indywidualnych studentów. Istnieją dwie procedury dofinansowania – zwykła oraz uproszczona. 

  • Uproszczona procedura wnioskowania (wcześniej „wniosek na działalność bieżącą”) służy dofinansowaniu mniejszych wydatków i projektów Kół Naukowych, do kwoty 1000 złotych. Wnioski rozpatrywane są raz w tygodniu przez Zarząd RKN. Więcej informacji dostępne jest we właściwej zakładce.
  • Zwykła procedura wnioskowanie („wniosek na podział środków”) służy wsparciu finansowemu większych projektów Kół Naukowych, a także projektów naukowych indywidualnych wnioskodawców. Wnioski rozpatrywane są w ramach podziałów środków dwa razy na kwartał przez Komisję Konkursową RKN.

O szczegółach dotyczących poszczególnych procedur dofinansowania przeczytać można przeczytać we właściwej zakładce oraz w Regulaminie podziału środków, wraz z załącznikami. Sposób wypełnienia wniosków warto skonsultować z członkami Komisji Konkursowej w godzinach dyżurów, zgodnie z ich harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej. Polecamy również kontakt mailowy lub bezpośredni przez MS Teams.

Po przyznaniu przez RKN UJ środków na projekt, zostają one „odłożone” na koncie RKN i czekają na ich wykorzystanie, tj. rozliczenie wydatków na podstawie faktur. Rozliczenie zasadniczo odbywa się na dwa sposoby – albo poprzez zwrot na konto studenta, który wcześniej dokonał płatności, albo w przypadku większych zakupów, poprzez opłacenie przez Uczelnię specjalnej faktury z odroczonym terminem płatności. Ze względu na charakter finansującej instytucji (Uniwersytetu Jagiellońskiego), do rozliczenia niezbędne jest poprawne złożenie całej wymaganej dokumentacji, m.in. kosztorysu ostatecznego oraz sprawozdania, czy wniosków wyjazdowych. O szczegółach dotyczących rozliczania przeczytać można w odpowiedniej zakładce oraz, w razie wątpliwości, dowiedzieć się w Dziale Spraw Studenckich UJ.

 

Jak uzyskać dofinansowanie?
Krok po kroku