Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres e-mail w domenie uj.edu.pl

Koła Zrzeszone mają możliwość uzyskania adresu e-mail w domenie uj.edu.pl (np. kn.przykladowe@uj.edu.pl).

W tym celu należy skontaktować się z panem Dawidem Kolendą, koordynatorem ds. systemu wsparcia studentów z Biura Prorektora ds. dydaktyki.

dawid.kolenda@uj.edu.pl
tel: 12 663 10 50

W zapytaniu należy uwzględnić informacje takie jak pełna nazwa Koła oraz proponowany adres e-mail. W razie pytań lub wątpliwości polecamy w tej sprawie kontakt osobisty, w sekretariacie Strefy Studenckiej (Collegium Kołłątaja, parter, pok. 17 w godz. 9:00 – 15:00).

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strona internetowa w domenie uj.edu.pl

Koła Zrzeszone mają możliwość darmowego uruchomienia własnej strony internetowej w Portalu Uniwersyteckim (CMS Liferay). Rozwiązanie to funkcjonuje np. na stronie głównej Uniwersytetu Jagiellońskiego, na stronie RKN UJ (właśnie ją oglądasz) oraz na stronach większości jednostek organizacyjnych UJ.

Co otrzymuje Koło Naukowe:

  • darmowe rozwiązanie techniczne (CMS LifeRay), będące produktem wykorzystywanym na całym Uniwersytecie;
  • domenę wydziałową, instytutową lub RKN UJ – w zależności od jednostki przy której funkcjonuje dane Koło lub preferencji;
  • miejsce na serwerze gdzie będzie znajdować się strona internetowa;
  • wsparcie profesjonalnego zespołu (szkolenia i konsultacje dot. strony internetowej).

Tworzenie witryny i nadawanie uprawnień redaktorom

​Aby uruchomić stronę należy:

  • wyłonić redaktora strony lub grupę redakcyjną, spośród Członków Koła;
  • uzyskać zgodę dziekana lub dyrektora Instytutu na użycie domeny Wydziału / Instytutu (w grę wchodzą tylko domeny uniwersyteckie);
  • odbyć obowiązkowe szkolenie w Zespole Portalu Uniwersyteckiego;
  • wypełnić odpowiedni wniosek tj. Formularz dla KÓŁ NAUKOWYCH: rejestracja DOMENY oraz przyznania uprawnień REDAKTORA witryny, a następnie przesłać jego skan na adres portal@uj.edu.pl.

Aby nadać uprawnienia redaktora następnym osobom, należy wypełnić formularz przyznania uprawnień REDAKTORA witryny na adres portal@uj.edu.pl. One również muszą odbyć obowiązkowe szkolenie w Zespole Portalu Uniwersyteckiego.

Terminy szkoleń, o których mowa wyżej, udostępniane są w odpowiedniej zakładce na stronie Portalu lub po konsultacji mailowej. Szczegółowe informacje na temat procedury tworzenia witryny oraz inne wzory dokumentów dostępne są tutaj.

Pliki do pobrania
doc
Wniosek o utworzenie witryny internetowej i nadanie uprawnień pierwszego redaktora
docx
Wniosek o nadanie uprawnień dla każdego następnego redaktora