Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak załozyć Koło?

  1. Zebrać 10 osób chętnych do pracy w Kole.
  2. Sporządzić listę tych osób, z wyszczególnieniem nazwy kierunku i roku studiów oraz wskazać reprezentanta studentów przy procedurze zakładania Koła.
  3. Wybrać opiekuna naukowego Koła.
  4. Mieć poparcie Kierownika podstawowej jednostki (Instytutu, Katedry).
  5. Napisać statut Koła.
  6. Przygotować pismo do Prorektora ds. dydaktyki prof. dr hab. Armena Edigariana z prośbą o zarejestrowanie Koła, opisem przyczyn zakładania Koła oraz jego planowanej działalności i celów jakie będzie realizować. Pod tym pismem powinni podpisać się: opiekun naukowy Koła, Dyrektor Instytuty/Katedry oraz reprezentant studentów.
  7. Złożyć do mgra Andrzeja Kocemby w Centrum Wsparcia Dydaktyki (ul. Straszewskiego 25, pok. 3): pismo do Prorektora, listę członków Koła oraz statut i czekać na decyzję Prorektora.

Po założeniu Koło Naukowe automatycznie zrzeszane jest w Radzie Kół Naukowych UJ.