Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Rada Kół Naukowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego
rkn@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4 / 208
31-110 Kraków

W razie konkretnych bieżących pytań zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z członkami organów RKN za pośrednictwem platformy MS Teams. Odnośniki do wiadomości prywatnych można znaleźć w zakładce Skład.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykaz adresów e-mail do kontaktu

Zarząd RKN UJ

Przewodnicząca – przewodniczacy.rkn@uj.edu.pl 
Wiceprzewodniczący – wiceprzewodniczacy.rkn@uj.edu.pl
Sekretarz – sekretarz.rkn@uj.edu.pl
Pozostali Członkowie Zarządu – organizacja.rkn@uj.edu.pl

Komisje RKN UJ 

Komisja Konkursowa – konkursowa.rkn@uj.edu.pl
Komisja Odwoławcza – odwoławcza.rkn@uj.edu.pl
Komisja Rewizyjna – rewizyjna.rkn@uj.edu.pl

Zespoły RKN UJ

Zespół Promocji – promocja.rkn@uj.edu.pl
Zespół Projektowy – projekty.rkn@uj.edu.pl


 

Wykaz adresów e-mail związanych z wnioskowaniem

Wnioskowanie w zwykłej procedurze

wnioski.rkn@uj.edu.pl Na ten adres należy kierować wnioski o dofinansowanie składane w zwykłej procedurze.
sprawozdania.rkn@uj.edu.pl

Na ten adres należy kierować sprawozdania z realizacji projektów, którym zostało udzielone dofinansowanie.

rozliczenia.studenci@uj.edu.pl Adres na który należy kierować kosztorys ostateczny projektu (po uzyskaniu dofinansowania) oraz rozliczenie projektu (po uzyskaniu akceptacji sprawozdania).


Wnioskowanie w uproszczonej procedurze

sekretarz.rkn@uj.edu.pl Na ten adres należy kierować wnioski o dofinansowanie oraz sprawozdania składane w urposzczonej procedurze.
 
rozliczenia.studenci@uj.edu.pl Adres na który należy kierować kosztorys ostateczny projektu (po uzyskaniu dofinansowania) oraz rozliczenie projektu (po uzyskaniu akceptacji sprawozdania).