Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wypożyczanie sprzętu

Organizacjom zrzeszonym w Radzie Kół Naukowych przysługuje prawo wypożyczenia sprzętu będącego w majątku Rady. Wypożyczenia może dokonać każdy Członek Koła Zrzeszonego na potrzeby organizacji projektów lub wydarzeń Koła.

Do dyspozycji Kół Zrzeszonych dostępne są między innymi: laptopy, aparat fotograficzny, statywy, mikrofon, laminator, głośniki JBL różnej wielkości czy materiały promocyjne takie jak ścianka zdjęciowa czy rollupy RKN. Pełna lista dostępna jest arkuszu załączonym poniżej.

W celu wypożyczenia należy złożyć mailowy wniosek do Sekretarza RKN (sekretarz.rkn@uj.edu.pl) z osobistego adresu e-mail w domenie uj.edu.pl. W wiadomości uwzględnić należy:

  • informacje o osobie wypożyczającej (imię, nazwisko, nazwa i numer Koła Zrzeszonego);
  • informację o wypożyczanym sprzęcie (nazwa i numer ewidencyjny);
  • informację o okresie wypożyczenia;
  • krótkie uzasadnienie (w jakim celu wypożyczany jest sprzęt);
  • załącznik ze zgodą Prezesa Koła, jeżeli osobą wypożyczającą nie jest Prezes Koła (zgoda może mieć np. formę wydruku do pdf wiadomości e-mail ze zgodą, wysłanej z osobistego adresu e-mail w domenie uj.edu.pl).

Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej 7 dni przed planowanym początkiem okresu wypożyczenia. W przypadku nałożenia się terminów wypożyczenia z kilku wniosków, o udostępnieniu sprzętu dekolejność zgłoszeń.

Przypominamy o obowiązku zapoznania się Regulaminem, załączonym niżej, który określa szczegółowe zasady wypożyczania i korzystania ze sprzętu RKN, jeszcze przed złożeniem wniosku.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin wypożyczania Kołom Zrzeszonym w RKN UJ sprzętu będącego na polu spisowym RKN UJ
xlsx
Lista sprzętu dostępnego do wypożyczania
docx
Protokół zdawczo-odbiorczy