Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wypożyczanie sprzętu

 1. Sprzęt może wypożyczyć jedynie członek koła zrzeszonego lub organu RKN UJ.
 2. Sprzęt moze być wypożyczany jedynie na potrzeby organizacji projektów kół naukowych lub wydarzeń RKN UJ.
 3. Sprzęt może zostać wypożyczony jedynie na podstawie prośby o wypożyczenie sprzętu oraz rewersu dostępnego na stronie internetowej RKN UJ, podpisane przez członka zarządu koła (najlepeij przewodniczącego), osobę wydającą sprzęt oraz osobę, ktorej zostanie wydany sprzęt.
 4. Chęć zgłoszenia sprzętu należy zglosić z minimalnym tygodniowym wyprzedzeniem w formie emaila na adres Przewodniczącego – przewodniczacy.rkn@uj.edu.pl .
 5. Obowiązuje kalendarz rezerwacji sprzetu dostępny na stronie internetowej RKN UJ w zakłądce Sprzęt. Przed zgłoszeniem wypożyczenia należy sprawdzić potrzebny sprzęt jest dostępny w danym terminie. W przypadku więcej niż jedego zgłoszenia na dany termin następuje reguła pierwszeństwa zgłoszenia na podsatwie daty lub godziny zgłoszenia.
 6. Sprzęt wypożyczac może kazda osoba, która sprawuje dyżur w siedzibie RKN UJ. Poza dyżurami sprzęt może wypożyczyć  tylko członek Zarządu.
 7. Osoba wypożyczająca zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie kompletnym i nienaruszonym do siedziby RKN UJ podczas dyżurów członków organów Rady w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych lub jeśli jest taka potrzeba wynikająca z rezerwacji sprzętu – w następnym dniu po projekcie.
 8. Sprzęt zwracać można członkom wszystkich organów RKN UJ. Po za dyzurami sprzęt przyjmują tylko osoby z Zarządu.
 9. W przypadku stwierdzenia awarii sprzetu przez osobę wypożyczającą przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu osoba ta zobowiązana jest zgłosić awarię sprzętu wraz z opisem awarii w formie emaila na adres funkcyjny Przewodniczącego.
 10. Członek organu RKN UJ przyjmujący sprzęt z powrotem zobowiązany jest sprawdzić, czy sprzęt jest kompletny i działa poprawnie.
 11. W przypadku wykrycia awarii osoba przyjmująca sprzęt zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego.
 12. W przypadku niezgłoszenia awarii przez osobę odbierającą sprzęt za winnego szkodzie uznaje się ostanią osobę, która użytkowała sprzęt, zgodnie z podpisem na rewersie. Jeśli awaria jest wynikiem nieprawidłowego użytkowania sprzetu osoba ta zobowiązana jest do naprawy sprzętu i pkryciakosztów naprawy.
 13. W przypadku niezwrócenia sprzetu w terminie, zwrócenia sprzętu niekompletnego bądź uszkodzonego (bez uprzedniego zgłoszenia awarii) koło nie ma prawa wypożyczyć kolejnego sprzetu z RKN UJ do czasu uzupełnienia braków.
 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie w sprawie wypożyczania sprzętu
pdf
Lista dostępnego sprzętu
docx
Rewers
pdf
Prośba o wypożyczenie sprzętu