Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wnioskowanie

  1. Każde Koło zrzeszone w RKN, przed rozpoczęciem procedury związanej z przyznaniem środków przez Radę Kół Naukowych UJ zobowiązane jest zapoznać się z przepisami Statutu RKN UJ i Regulaminu RKN UJ odnoszącymi się do realizacji projektów.
  2. Jeżeli specyfika projektu pozwala na jego dofinansowanie przez RKN UJ, należy wypełnić preliminarz zamieszczony na stronie RKN UJ w dziale Do pobrania.
  3. Wypełniony preliminarz należy dostarczyć do siedziby Rady Kół Naukowych w godzinach dyżurów - terminy zbierania preliminarzy są co kwartał umieszczone na stronie RKN UJ (nie później niż na 21 dni przed ich upływem).
  4. Informacje o dofinansowaniu pojawiają się na stronie RKN UJ niezwłocznie po akceptacji podziału środków przez Prorektora UJ ds. dydaktyki.
  5. Preliminarze można składać tylko na projekty rozpoczynające się w nadchodzącym kwartale lub w ciągu dwóch pierwszych tygodni następnego kwartału.
  6. Ważne jest, aby o rozliczeniu projektu pamiętać już od samego początku jego realizacji (czyli fazy planowania).

Sposoby wypełniania preliminarzy można (a nawet powinno się) konsultować z członkami Komisji Konkursowej, Komisji Rewizyjnej lub Zarządu w biurze RKN (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pok. 02-02a) w godzinach dyżurów. Można też dzwonić i pisać e-maile.