Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór artykułów

Informacje Ogólne

Studenckie Zeszyty Naukowe UJ wydawane są jako półrocznik. Nabór tekstów do Czasopisma ogłaszany jest przez Redaktora Naczelnego i trwa przez ściśle określony czas. Nie są przyjmowane artykuły, poza tym okresem. 

Najbliższy / aktualny nabór artykułów: 12 lutego 2024 – 3 marca 2024. Nabór odbywa się za pośrednictwem formularza, który zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru. 

Konsultacje z Redakcją

Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje z Redakcją SZN UJ. W zależności od potrzeb i obszaru, którego dotyczą pytania, konsultacje przeprowadzają członkowie Sekcji Naukowej (którzy pomogą wyjaśnić m.in. wstępną ocenę artykułów, procedurę recenzji) oraz Sekcji Edytorskiej (m.in. wymogi edytorskie, procedura korekty i składu). Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie z Redaktor Naczelną, która może odpowiedzieć zbiorczo na wszystkie pytania.  

W celu ustalenia terminu i formy spotkania należy napisać wiadomość na redakcyjnego maila: zeszyty.naukowe@uj.edu.pl. Konsultacje mogą odbywać się zdalnie za pomocą MS Teams lub stacjonarnie w siedzibie RKN UJ przy ul. Czapskich 4. Prosimy, aby w zgłoszeniu wskazać:

  • preferowaną formę konsultacji (zdalne, stacjonarne),
  • preferowane terminy (i godzinę) spotkania,
  • zakres tematyczny konsultacji (pytania?) bądź osoby, z którymi ma się odbyć spotkanie.

Pojedyncze pytanie można także kierować za pośrednictwem profili społecznościowych "Zeszytów" w wiadomości prywatnej. 

Formularz zgłoszeniowy

Warunkiem uwzględnienia artykułu w naborze jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. Niezbędne jest podanie wskazanych danych osobowych, m.in. imienia i nazwiska, afiliacji, numeru ORCID czy adresu e-mail w domenie uniwersyteckiej. 

Formularz dla osób studiujących na UJ

Formularz dla osób niestudiujących na UJ

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • tekst artykułu w formacie .doc lub .docx z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych m.in. Zasadach publikacji artykułów w Studenckich Zeszytach Naukowych UJ;
  • skan podpisanego oświadczenia o udzieleniu licencji do tekstu na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego;
    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
    w przypadku współautorstwa: skany podpisanych przez każdego ze współautorów oświadczeń o procentowym wkładzie i autorstwie poszczególnych tez, twierdzeń i koncepcji (wyszczególnienie autorów poszczególnych tez, twierdzeń i koncepcji jest wymagane tylko wówczas, gdy są one własne i nowatorskie)

Wzory wymaganych załączników dostęne są na naszej stronie internetowej w zakładce "Dokumenty".