Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawozdanie merytoryczne

  1. Po zrealizowaniu projektu w przeciągu 14 dni należy do siedziby RKN UJ dostarczyć sprawozdanie wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie RKN UJ (Sprawozdanie w wersji pdf lub word przesyłamy na e-mail: sprawozdania.rkn@uj.edu.pl wraz z wymaganymi załącznikami - nie drukujemy zdjęć!).
  2. Treść sprawozdania powinna jasno opisywać przebieg projektu i odnosić się do założeń poczynionych we wniosku o dofinansowanie.
  3. Sprawozdania bez wymaganych załączników będą zwracane do uzupełnienia.