Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Termin składania wniosków na II kwartał 2021 roku

Szanowni Członkowie Kół Zrzeszonych!

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu podziału środków finansowych RKN UJ ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w II kwartale 2021 roku wyznaczam na 7 kwietnia 2021 r. Wszystkie formularze dostępne są na stronie internetowej RKN UJ w dziale Dokumenty.

 

UWAGA

Nastąpiła zmiana adresu e-mail do przesyłania wniosków. Od II kwartału 2021 wnioski należy przesyłać na adres e-mail w domenie UJ:

wnioski.rkn@uj.edu.pl

Sprawozdania z realizacji projektów II kwartale 2021 przesyłane będą na adres:

sprawozdania.rkn@uj.edu.pl

Sprawozdania z realizacji już dofinansowanych projektów prosimy o przesyłanie na dotychczasowy adres.

 

Obowiązują następujące zasady składania wniosków:

1. Wnioski i załączniki wysyłacie e-mailowo jak dotychczas. Zamiast wersji papierowej wniosku należy załaczyć skan w formacie PDF z podpisem Prezesa Koła.

2. Opinia naukowa Opiekuna Koła powinna być w formie screenu e-maila z widocznym adresem w domenie uj.edu.pl oraz dopiskiem ,,Oświadczam, że zapoznałem/am się z Preliminarzem wniosku o dofinansowanie i go akceptuję".

Wersja elektroniczna wniosku powinna zawierać: preliminarz wraz z załącznikami oraz opinię naukową. Dokumenty należy spakować do archiwum nazwanego według wzoru KNxxx_NazwaProjektu (nazwę należy skrócić do maksymalnie trzech wyrazów), gdzie KNxxx jest identyfikatorem Koła. Przykładowa nazwa archiwum: KN152_WarsztatyAnimatorskie.zip

W spakowanym archiwum należy wysłać:

  • zrzut e-maila obowiązkowej opinii naukowej,
  • skan preliminarza w formacie PDF, podpisany przez Prezesa Koła,
  • preliminarz wraz z listą załączników (PDF lub Word) bez podpisów,
  • pozostałe załączniki w formie zdjęć, skanów, zrzutów ekranu itp.
  • Załączniki elektroniczne należy nazwać zgodnie z ich numeracją na liście załączników (np. 4_1.jpg, 5_1.pdf, 5_2.png itp.), opinie naukową umieszczamy jako 0.1. Jeżeli załącznik składa się z kilku plików, należy utworzyć katalog o nazwie będącej numerem danego załącznika.
  • Preliminarz wraz z listą załączników, obowiązkową opinią naukową oraz pozostałymi załącznikami do preliminarza należy w wyznaczonym terminie (07.04.2021 do godziny 23:59) przesłać na adres: wnioski.rkn@uj.edu.pl.

 

Pozdrawiam,

Jan Piotr Sulima,

Przewodniczący Rady Kół Naukowych UJ

Polecamy również
III Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2021 roku
III Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2021 roku
Termin składania wniosków na III kwartał 2021 roku
Termin składania wniosków na III kwartał 2021 roku
Materiały biurowe do dyspozycji Kół Zrzeszonych
Materiały biurowe do dyspozycji Kół Zrzeszonych
Dodatkowy podział środków w II kwartale 2021
Dodatkowy podział środków w II kwartale 2021