Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykluczenie ze struktur RKN UJ nieaktywnych Kół Zrzeszonych

Wykluczenie ze struktur RKN UJ nieaktywnych Kół Zrzeszonych

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Statutu Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koła Zrzeszone, które od co najmniej 15 miesięcy nie złożyły swojej ankiety przez dostępny na stronie formularz elektroniczny, zostaną z dniem 24 kwietnia 2024 r. wykluczone ze struktur RKN UJ.

W związku z tym Zarząd RKN UJ wzywa Koła, które nie złożyły ankiety, do uzupełnienia braków w dokumentacj najpóźniej 23 kwietnia 2024 r, 23:59.

Wykluczone Koła będą mogły ponownie dołączyć do RKN UJ, zgodnie ze zwyczajną procedurą, po dokonaniu wymaganych formalności.

Wykluczenie, dotyczyć będzie:

 1. Koła Naukowego OECONOMICUS (KN 003);
 2. Koła Naukowego Rosjoznawstwa PAIDEA (KN 008);
 3. Koła Wschodniego przy Wydziale Polonistyki UJ (KN 010);
 4. Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa (KN 021);
 5. Koła Naukowego Studiów Transatlantyckich UJ (KN 025);
 6. Koła Naukowego Animatorów Kultury (KN 029);
 7. Koła Naukowego Pedagogów Opiekunów (KN 048);
 8. Studenckiego Koła Informatyki Stosowanej UJ (KN 052);
 9. Turystycznego Koła Naukowego Horyzont (KN 053);
 10. Koła Naukowego Strateg (KN 056);
 11. Koła Naukowego „Meritum” (KN 061);
 12. Koła Naukowego Niemcoznawstwa UJ (KN 067);
 13. Koła Naukowego Italianistów UJ (KN 069);
 14. Koła Naukowego Reklamoznawców (KN 074);
 15. Koła Naukowego Arabistów UJ (KN 077);
 16. Międzywydziałowego Koła Naukoznawstwa „Omega” (KN 080);
 17. Koła Naukowego Studentów Projektów Badawczych i Edukacji Przyrodni-czej (KN 086);
 18. Koła Naukowego Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej (KN 089);
 19. Koła Naukowego „Innowatorzy Zarządzania” (KN 091);
 20. Koła Naukowego Myśli i Kultury Wschodu (KN 095);
 21. Koła Naukowego Badaczy Oświecenia Studentów UJ (KN 097);
 22. Koła Naukowego Studentów Katedry UNESCO UJ (KN 098);
 23. Koła Naukowego Językoznawców UJ im. Jana Baudouina de Courtenay (KN 102);
 24. Koła Naukowego Studentów Etyki UJ (KN 110);
 25. Koła Literatury Przełomu UJ (KN 126);
 26. Koła Naukowego Polityki Gospodarczej TBSP UJ (KN 127);
 27. Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ (KN 128);
 28. Studenckiego Koła Naukowego Filologii Germańskiej z Językiem Angiel-skim UJ (KN 131);
 29. Koła Naukowego Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ (KN 132);
 30. Otwartego Koła Naukowego Okno (KN 133);
 31. Koła Naukowego „Prawo Przestrzeń” (KN 134);
 32. Koła Naukowego Praw Państw Azjatyckich TBSP UJ (KN 137);
 33. Koła Naukowego Prawa Rolnego TBSP UJ (KN 140);
 34. Koła Naukowego Prawa Publicznego Gospodarczego TBSP UJ (KN 143);
 35. Koła Nowych Mediów (KN 146);
 36. Studenckiego Koła Debat UJ (KN 151);
 37. Koła Naukowego Lex Publica TBSP UJ (KN 153);
 38. Koła Bioinformatyki BIT (KN 154);
 39. Studenckiego Koła Naukowego Filologii Angielskiej z Językiem Niemiec-kim UJ (KN 156);
 40. Koła Naukowego Studenckiej Inicjatywy Narkopolityki UJ (KN 157);
 41. Koła Naukowego Zarządzania Własnością Intelektualną UJ IPmanager (KN 158);
 42. Koła Naukowego Instytutu Kultury UJ (KN 159);
 43. Koła Naukowego Pracy Filozoficznej w Kulturze (KN 160);
 44. Koła Naukowego Gender Studies UJ (KN 162);
 45. Koła Naukowego Studentów Krytyki Literackiej UJ (KN 163);
 46. Koła Naukowego Studentów Buddologii (KN 165);
 47. Koła Naukowego Metod i Techniki Badań Społecznych FOCUS (KN 166);
 48. Koła Naukowego Prawa Rynków Finansowych TBSP UJ (KN 167);
 49. Koła Naukowego Doktorantów Katedr Teoretyczno-Prawnych UJ (KN 168);
 50. Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ (KN 170);
 51. Koła Naukowego Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej (KN 173);
 52. Koła Naukowego Praw Europy Środkowej TBSP UJ (KN 174);
 53. Koła Naukowego Praw Nowych Technologii TBSP UJ (KN 176);
 54. Koła Naukowego Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego (KN 178);
 55. Koła Naukowego Prawa Energetycznego UJ (KN 179);
 56. Koła Naukowego Studentów Komunikacji Społecznej UJ „Wymowa” (KN 182);
 57. Koła Naukowego Badaczy Rozwoju UJ (KN 184);
 58. Konfraterni Eksploratorów