Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zawieszenie w prawach Kół Naukowych

Zawieszenie w prawach Kół Naukowych

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu RKN UJ z dniem 16 czerwca 2023 r. zawieszeniu w prawach wynikających z przynależności do RKN uległy następujące Koła Zrzeszone:

  1. Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ (KN032)
  2. Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich UJ (KN062)
  3. Koło Naukowe Komparatystów UJ (KN073)
  4. Koło Nauk Psychologicznych Pragma (KN082)
  5. Koło Naukowe Menadżerów Sportu UJ (KN108)

Zawieszenie w prawach wiąże się m.in. z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez Koło, a także korzystania z zasobów Rady Kół Naukowych w postaci wypożyczania sprzętu, pobierania materiałów konferencyjnych i promocyjnych czy korzystania ze Strefy Kół Zrzeszonych.

Decyzja o zawieszeniu uzasadniona jest nieobecnością reprezentacji Kół na dwóch następujących po sobie Walnych Zgromadzeniach (tj. niedopełnieniem obowiązku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu RKN). Od decyzji przysługuje odwołanie. Zarząd wydaje powtórną decyzję w przedmiocie przywrócenia Koła w prawach wynikających z przynależności do RKN, gdy przesłanki zawieszenia ustaną. Decyzja, ta może zostać wydana na wniosek zawieszonego Koła złożony Zarządowi lub z urzędu.

 

Pliki do pobrania
pdf
Decyzja Zarządu nr 11/2023
Polecamy również
II podział środków w IV kwartale

II podział środków w IV kwartale

Zawieszenie w prawach Kół Naukowych

Zawieszenie w prawach Kół Naukowych

I podział środków w IV kwartale

I podział środków w IV kwartale

II podział środków w II kwartale

II podział środków w II kwartale