Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wnioskowanie

  1. Każde Koło zrzeszone w RKN, przed rozpoczęciem procedury związanej z przyznaniem środków przez Radę Kół Naukowych UJ zobowiązane jest zapoznać się z przepisami Statutu RKN UJ i Regulaminu RKN UJ odnoszącymi się do realizacji projektów (zakładka ,,Dokumenty" na górze strony).
  2. Jeżeli specyfika projektu pozwala na jego dofinansowanie przez RKN UJ, należy wypełnić wniosek zamieszczony na stronie RKN UJ w dziale Do pobrania.
  3. Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać poprzez e-mail na adres wnioski.rkn@uj.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie podziału środków.
  4. Wnioski o dofinansowanie składa się najwcześniej na 3 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia projektu i najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia projektu.
  5. Termin składania wniosków i dzień rozpoczęcia projektu musi dzielić co najmniej 14 dni.
  6. Wnioski o dofinansowanie dotyczące wyjazdów zagranicznych składa się najwcześniej na 3 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia projektu i najpóźniej 21 dni przed dniem rozpoczęcia projektu.
  7. Termin składania wniosków i dzień rozpoczęcia projektu będącego wyjazdem zagranicznym musi dzielić co najmniej 21 dni.
  8. Ważne jest również, aby o rozliczeniu projektu pamiętać już od samego początku jego realizacji (czyli już w fazie planowania) - w razie wątpliwości dot. rozliczania projektów prosimy kontaktować się z Działem Spraw Studenckich UJ.
  9. Informacje o uzyskanym dofinansowaniu pojawiają się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie RKN UJ niezwłocznie po akceptacji podziału środków przez Prorektora UJ ds. dydaktyki (zakładka ,,BIP na górze strony).

Sposób wypełnienia wniosków można (a nawet powinno się) konsultować z członkami Komisji Konkursowej, lub Zarządu w godzinach dyżurów (zakładka ,,Dyżury" na górze strony). Polecamy również kontakt mailowy.