Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

  1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe należy przesłać do Działu Spraw Studenckich drogą mailową (sprawozdania.rkn@uj.edu.pl) w ciągu 14 dni od zakończenia projektu. W wyjątkowych sytuacji, na wniosek osoby odpowiedzialnej za rozliczenie termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni od dnia zakończenia projektu za zgodą Przewodniczącego RKN.
  2. Sprawozdanie projektu (bez odręcznych podpisów) powinno być przesłane w formacie pdf.
  3. Sprawozdania w teminie wymienionym w punkcie 1 powinno trafić dorgoą mailową (rozliczenia.studenci@uj.edu.pl) do DSS, w mailu powinien znajdować się tytuł projektu oraz mailowe akceptacje sprawozdania przez:

- osobę odpowiedzialną za rozliczenie (z domeny @uj.edu.pl);

- opiekuna koła naukowego (z domeny @uj.edu.pl);

- prezesa koła naukowego (z domeny @uj.edu.pl);

- członka Komisji Konkurskowej RKN (akceptacja jest dokonywana za pośrednictwem maila sprawozdania.rkn@uj.edu.pl).

  1. Treść sprawozdania merytorycznego powinna jasno opisywać przebieg projektu i odnosić się do założeń poczynionych we wniosku o dofinansowanie.
  2. Sprawozdanie finansowe powinno odzwierciedlać wydatki poniesione podczas realizacji projektu. Środki wydane z budżetu RKN nie mogą przekraczać założonych w ostatecznym kosztorysie projektu. 
  3. Sprawozdania bez wymaganych załączników będą zwracane do uzupełnienia.
  4. Akceptacja sprawozdania jest niezbędna do rozliczenia orzymanego dofinansowania.
Pliki do pobrania
zip
Sprawozdanie