Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kosztorys projektu

 

Kosztorys projektu

 

  1. Przynajmniej na 5 dni roboczych przed realizacją projektu i zaciągnięciem zobowiązań finansowych należy do Działu Spraw Studenckich drogą mailową (rozliczenia.studenci@uj.edu.plprzesłać ostateczny kosztorys projektu.

  2. Kosztorys projektu (bez odręcznych podpisów) powinien być przesłany w formacie .pdf drogą mailową  na adres: rozliczenia.studenci@uj.edu.pl przez osobę odpowiedzialną za rozliczenie projektu z adresu osobowego z domeny @uj.edu.pl.

  3. W treści maila kierowanego do DSS musi znajdować się tytuł projektu oraz informacja o akceptacji kosztorysu przez osobę odpowiedzialną za rozliczenie.

  4. Do kosztorysu należy załączyć akceptację mailową (z domeny @uj.edu.pl) Prezesa Koła Naukowego. W przypadku zmiany kosztorysu ostatecznego względem zawartego we wniosku o dofinansowanie, należy dodatkowo załączyć akceptację mailową Przewodniczącego RKN (z domeny @uj.edu.pl).

 

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

 

  1. W przypadku wyjazdów zagranicznych konieczne jest złożenie kosztorysu oraz wniosków wyjazdowych w przynajmniej na 14 dni roboczych przed realizacją projektu.

  2. W przypadku wydatków w ramach projektu, przekraczających 3500 zł netto należy przedstawić co najmniej trzy oferty od różnych usługodawców.

  3. W przypadku wydatków w ramach projektu, przekraczających 20 000 zł netto należy przedstawić co najmniej trzy oferty od różnych usługodawców oraz konieczne jest wypełnienie Wniosku do Biura Zamówień Publicznych. W takiej sytuacji należy skontaktować z pracownikiem Biura Działu Spraw Studenckich.

  4. W przypadku zakupu materiałów biurowych lub materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek Uniwersytet Jagielloński jest zobowiązany do zamawiania artykułów na podstawie umów ogólnouniwersyteckich. W takiej sytuacji należy skontaktować z pracownikiem Biura Działu Spraw Studenckich.