Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kosztorys projektu

 1. Przynajmniej na 5 dni roboczych przed realizacją projektu i zaciągnięciem zobowiązań fiansowych należy do Działu Spraw Studenckich (ul. Czapskich 4 pok. 9) dostarczyć ostateczny kosztorys projektu. Dopiero faktury wystawione od dnia jego akceptacji będą mogły być podstawą rozliczenia, natomiast niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie niemożliwością rozliczenia projektu.
 2. Faktury muszą być wystawione na Uniwersytet Jagielloński, bez żadnych innych dopisków (Wydziałów, Instytutów czy Kół). Dane do faktury:
  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
  Ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków
  NIP: 675-000-22-36
  Faktury wystawione z dodatkowymi specyfikacjami wymagają korekty i są bezużyteczne.
 3. W przypadku gdy koło naukowe planuje, że jeden z kosztów poniesionych przy realizacji projektu przekroczy kwotę 10000 zł netto konieczne jest wypełnienie Wniosku do Biura Zamówień Publicznych. W takiej sytuacji należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją zamieszczoną na stronie RKN UJ w dziale „Ważne informacje" oraz skontaktować się z p. Krzysztofem Wallem z Działu Spraw Studenckich.
 4. W przypadku planowania zakup materiałów biurowych lub materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek należy pamiętać, że Uniwersytet Jagielloński jest zobowiązany do zamawiania tych artykułów z ściśle określonych firm, które wygrały przetarg (dokładna informacja na stronie RKN UJ w dziale „Ważne informacje").
 5. Pamiętaj również, że Uniwersytet Jagielloński finansuje projekty na zasadzie refundacji kosztów (czyli koło zakłada ze swoich pieniędzy a dopiero po prawidłowym rozliczeniu dokumentów otrzymujesz zwrot na konto podane w opisie faktur).
 6. Przed realizacją projektu warto zapoznać się z zapisami Regulaminu RKN UJ określającymi załączniki wymagane do rozliczenia - dzięki temu unikniesz sytuacji, w której przy rozliczaniu projektu okaże się, że czegoś brakuje i rozliczenie jest niemożliwe.